Bảng tra cung mệnh

Dựa vào năm sinh, bạn tra niên mệnh theo cột  ngũ hành, nhấn vào ngũ hành đó để xem tuổi hợp với mình và tuổi khắc mình. 

Năm  Năm âm lịch    Ngũ hành  Giải nghĩa 
1924  Giáp Tý  Hải Trung Kim  Vàng trong biển 
1925  Ất Sửu  Hải Trung Kim  Vàng trong biển 
1926  Bính Dần  Lư Trung Hỏa  Lửa trong lò 
1927  Đinh Mão  Lư Trung Hỏa  Lửa trong lò 
1928  Mậu Thìn  Đại Lâm Mộc  Gỗ rừng già 
1929  Kỷ Tỵ  Đại Lâm Mộc  Gỗ rừng già 
1930  Canh Ngọ  Lộ Bàng Thổ  Đất bên đường  
1931  Tân Mùi  Lộ Bàng Thổ  Đất bên đường  
1932  Nhâm Thân  Kiếm Phong Kim  Vàng chuôi kiếm 
1933  Quý Dậu  Kiếm Phong Kim  Vàng chuôi kiếm 
1934  Giáp Tuất  Sơn Đầu Hỏa  Lửa trên núi 
1935  Ất Hợi  Sơn Đầu Hỏa  Lửa trên núi 
1936  Bính Tý  Giản Hạ Thủy  Nước khe suối
1937  Đinh Sửu  Giản Hạ Thủy  Nước khe suối
1938  Mậu Dần  Thành Đầu Thổ  Đất đắp thành 
1939  Kỷ Mão  Thành Đầu Thổ  Đất đắp thành 
1940  Canh Thìn  Bạch Lạp Kim  Vàng sáp ong 
1941  Tân Tỵ  Bạch Lạp Kim  Vàng sáp ong 
1942  Nhâm Ngọ  Dương Liễu Mộc  Gỗ cây dương 
1943  Quý Mùi  Dương Liễu Mộc  Gỗ cây dương 
1944  Giáp Thân  Tuyền Trung Thủy  Nước trong suối 
1945  Ất Dậu  Tuyền Trung Thủy  Nước trong suối 
1946  Bính Tuất  Ốc Thượng Thổ  Đất nóc nhà 
1947  Đinh Hợi  Ốc Thượng Thổ  Đất nóc nhà 
1948  Mậu Tý  Tích Lịch Hỏa  Lửa sấm sét 
1949  Kỷ Sửu  Tích Lịch Hỏa  Lửa sấm sét 
1950  Canh Dần  Tùng Bách Mộc  Gỗ tùng bách 
1951  Tân Mão  Tùng Bách Mộc  Gỗ tùng bách 
1952  Nhâm Thìn  Trường Lưu Thủy  Nước chảy mạnh 
1953  Quý Tỵ  Trường Lưu Thủy  Nước chảy mạnh 
1954  Giáp Ngọ  Sa Trung Kim  Vàng trong cát 
1955  Ất Mùi  Sa Trung Kim  Vàng trong cát 
1956  Bính Thân  Sơn Hạ Hỏa  Lửa trên núi 
1957  Đinh Dậu  Sơn Hạ Hỏa  Lửa trên núi 
1958  Mậu Tuất  Bình Địa Mộc  Gỗ đồng bằng 
1959  Kỷ Hợi  Bình Địa Mộc  Gỗ đồng bằng 
1960  Canh Tý  Bích Thượng Thổ  Đất tò vò 
1961  Tân Sửu  Bích Thượng Thổ  Đất tò vò 
1962  Nhâm Dần  Kim Bạch Kim  Vàng pha bạc 
1963  Quý Mão  Kim Bạch Kim  Vàng pha bạc 
1964  Giáp Thìn  Phúc Đăng Hỏa  Lửa đèn to 
1965  Ất Tỵ  Phúc Đăng Hỏa  Lửa đèn to 
1966  Bính Ngọ  Thiên Hà Thủy  Nước trên trời 
1967  Đinh Mùi  Thiên Hà Thủy  Nước trên trời 
1968  Mậu Thân  Đại Trạch Thổ  Đất nền nhà 
1969  Kỷ Dậu  Đại Trạch Thổ  Đất nền nhà 
1970  Canh Tuất  Thoa Xuyến Kim  Vàng trang sức 
1971  Tân Hợi  Thoa Xuyến Kim  Vàng trang sức 
1972  Nhâm Tý  Tang Đố Mộc  Gỗ cây dâu 
1973  Quý Sửu  Tang Đố Mộc  Gỗ cây dâu 
1974  Giáp Dần  Đại Khê Thủy  Nước khe lớn 
1975  Ất Mão  Đại Khê Thủy  Nước khe lớn 
1976  Bính Thìn  Sa Trung Thổ  Đất pha cát 
1977  Đinh Tỵ  Sa Trung Thổ  Đất pha cát 
1978  Mậu Ngọ  Thiên Thượng Hỏa  Lửa trên trời 
1979  Kỷ Mùi  Thiên Thượng Hỏa  Lửa trên trời 
1980  Canh Thân  Thạch Lựu Mộc  Gỗ cây lựu đá
1981  Tân Dậu  Thạch Lựu Mộc  Gỗ cây lựu đá
1982  Nhâm Tuất  Đại Hải Thủy  Nước biển lớn 
1983  Quý Hợi  Đại Hải Thủy  Nước biển lớn 
1984  Giáp Tý  Hải Trung Kim  Vàng trong biển 
1985  Ất Sửu  Hải Trung Kim  Vàng trong biển 
1986  Bính Dần  Lư Trung Hỏa  Lửa trong lò 
1987  Đinh Mão  Lư Trung Hỏa  Lửa trong lò 
1988  Mậu Thìn  Đại Lâm Mộc  Gỗ rừng già 
1989  Kỷ Tỵ  Đại Lâm Mộc  Gỗ rừng già 
1990  Canh Ngọ  Lộ Bàng Thổ  Đất đường đi 
1991  Tân Mùi  Lộ Bàng Thổ  Đất đường đi 
1992  Nhâm Thân  Kiếm Phong Kim  Vàng mũi kiếm 
1993  Quý Dậu  Kiếm Phong Kim  Vàng mũi kiếm 
1994  Giáp Tuất  Sơn Đầu Hỏa  Lửa trên núi 
1995  Ất Hợi  Sơn Đầu Hỏa  Lửa trên núi 
1996  Bính Tý  Giản Hạ Thủy  Nước cuối nguồn 
1997  Đinh Sửu  Giản Hạ Thủy  Nước cuối nguồn 
1998  Mậu Dần  Thành Đầu Thổ  Đất trên thành 
1999  Kỷ Mão  Thành Đầu Thổ  Đất trên thành 
2000  Canh Thìn  Bạch Lạp Kim  Vàng chân đèn 
2001  Tân Tỵ  Bạch Lạp Kim  Vàng chân đèn 
2002  Nhâm Ngọ  Dương Liễu Mộc  Gỗ cây dương 
2003  Quý Mùi  Dương Liễu Mộc  Gỗ cây dương 
2004  Giáp Thân  Tuyền Trung Thủy  Nước trong suối 
2005  Ất Dậu  Tuyền Trung Thủy  Nước trong suối 
2006  Bính Tuất  Ốc Thượng Thổ  Đất nóc nhà 
2007  Đinh Hợi  Ốc Thượng Thổ  Đất nóc nhà 
2008  Mậu Tý  Tích Lịch Hỏa  Lửa sấm sét 
2009  Kỷ Sửu  Tích Lịch Hỏa  Lửa sấm sét 
2010  Canh Dần  Tùng Bách Mộc  Gỗ tùng bách 
2011  Tân Mão  Tùng Bách Mộc  Gỗ tùng bách 
2012  Nhâm Thìn  Trường Lưu Thủy  Nước chảy mạnh 
2013  Quý Tỵ  Trường Lưu Thủy  Nước chảy mạnh 
2014  Giáp Ngọ  Sa Trung Kim  Vàng trong cát 
2015  Ất Mùi  Sa Trung Kim  Vàng trong cát 
2016  Bính Thân  Sơn Hạ Hỏa  Lửa trên núi 
2017  Đinh Dậu  Sơn Hạ Hỏa  Lửa trên núi 
2018  Mậu Tuất  Bình Địa Mộc  Gỗ đồng bằng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *