Category Archives: Mệnh Hỏa

Bảng tra cung mệnh

Dựa vào năm sinh, bạn tra niên mệnh theo cột  ngũ hành, nhấn vào ngũ hành đó để xem tuổi hợp với mình và tuổi khắc mình.  Năm  Năm âm lịch    Ngũ hành  Giải nghĩa  1924  Giáp Tý  Hải Trung Kim  Vàng trong biển  1925  Ất Sửu  Hải Trung Kim  Vàng trong biển  1926  […]

Thiên thượng hỏa hợp mệnh gì?

Thiên Thượng Hỏa và Hải Trung Kim: Kim chìm đáy nước, so với Thiên Thượng Hỏa không hợp, không khắc, hai sự vật không có mối liên hệ. Hỏa và Kim khắc nhau về thuộc tính, nên chỉ dám đánh giá là khắc nhẹ mà thôi Thiên Thượng Hỏa và Lư Trung Hỏa: Tương hòa […]

Tích lịch hỏa hợp mệnh gì?

Mạng Tích Lịch Hỏa và Hải Trung Kim: Hai dạng vật chất không có mối liên hệ. Kim loại trong đáy biển không tác động gì với Tích Lịch Hỏa, nên ta đánh gia mối quan hệ này chỉ hình khắc nhẹ thôi, vì theo lý Kim và Hỏa vẫn tương khắc Tích Lịch Hỏa […]

Sơn đầu hỏa hợp mệnh gì?

Sơn Đầu Hỏa và Hải Trung Kim: Có sự hình khắc nhẹ vì hai nạp âm này không có cơ hội tương tác, hình khắc vì thuộc tính Kim – Hỏa Sơn Đầu Hỏa và Lư Trung Hỏa: Về bản chất ngọn lửa trên núi là ngọn lửa của người đốt nương làm rẫy, gặp […]

Lư trung hỏa hợp mệnh gì?

Giáp Tý – Ất Sửu: Hải Trung Kim(Vàng trong Biển): Lư trung hỏa và hải trung kim có hợp nhau không trong khi Lư Trung Hỏa là lửa trong lò, nên cần Mộc để có nguồn sinh duy trì ngọn lửa, Hải Trung Kim là vàng, hay kim loại trong biển bản chất Hỏa khắc […]

Mệnh hỏa hợp màu gì?

Mệnh Hỏa hợp với màu gì nhất theo phong thủy Lựa chọn màu sắc theo phong thủy phù hợp với mệnh Hỏa là điều rất quan trọng, nó có thể đem lại sức khỏe, may mắn hay phát đạt cho người thuộc mệnh đó. Trong phong thủy phương Đông, việc lựa chọn màu sắc theo […]

Mệnh hỏa có bao nhiêu loại?

Hành Hỏa có 6 nạp âm chia như sau: Lư Trung Hỏa, Sơn Đầu Hỏa, Tích Lịch Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Phú Đăng Hỏa và Thiên Thượng Hỏa. Ba loại Phú Đăng Hỏa (lửa đèn dầu), Lư Trung Hỏa (lửa trong lò) và Sơn Đầu Hỏa (lửa đầu/đỉnh núi) gặp hành Thủy sẽ khắc kỵ. […]