Category Archives: Mệnh Mộc

Bảng tra cung mệnh

Dựa vào năm sinh, bạn tra niên mệnh theo cột  ngũ hành, nhấn vào ngũ hành đó để xem tuổi hợp với mình và tuổi khắc mình.  Năm  Năm âm lịch    Ngũ hành  Giải nghĩa  1924  Giáp Tý  Hải Trung Kim  Vàng trong biển  1925  Ất Sửu  Hải Trung Kim  Vàng trong biển  1926  […]

Thạch lựu mộc hợp mệnh gì?

Thạch Lựu Mộc và Hải Trung Kim: Nước biển mặn chát, lại thêm hàm lượng kim loại cao là kẻ thù của các loài thực vật. Thạch Lựu Mộc dù kiên cường, nhưng gặp nạp âm này tất bị ức chế sự sinh trưởng, phát triển, khô héo, úa vàng. Vì thế hai nạp âm […]

Bình địa mộc hợp mệnh gì?

Bình Địa Mộc và Hải Trung Kim: Cây cối ở đồng bằng kỵ nước biển vì hàm lượng muối cao, gặp cả kim loại nữa sẽ héo úa, tàn lụi. Sự kết hợp này tạo nên một bức tranh màu xám Bình Địa Mộc và Lư Trung Hỏa: Lư Trung Hỏa có nguồn sinh nên […]

Tùng bách mộc hợp mệnh gì?

Tùng Bách Mộc và Hải Trung Kim: Kim loại, vàng bạc trong biển vốn dĩ không có qua lại liên hệ gì với cây tùng, cây bách trên núi nên về lý có sự hình khắc nhưng thực tiễn giữa hai loại vật chất này hoàn toàn không có sự liên hệ với nhau, khả […]

Dương liễu mộc hợp mệnh nào?

Dương Liễu Mộc và Hải Trung Kim : Cả hai gặp nhau đều bị tổn hai và những điều đau buồn Giữa Dương Liễu Mộc và Lư Trung Hỏa có hợp nhau không: Mối quan hệ này cát lợi vì dương liễu là giống cây thân gỗ lớn, thuộc thể dương mộc nó trợ lực […]

Đại Lâm Mộc hợp mệnh nào?

Có nhà thơ viết rằng: Đố ai đếm được lá rừng Đố ai đếm được mây từng trời cao Cây cối trong rừng bạt ngàn vô tận. Hán văn ghép hai chữ Mộc đứng cạnh nhau để tượng hình, ký hiệu nhiều cây hợp lại. Như xã hội loài người có người giỏi, người vụng, […]

Bảng tra bảng mệnh theo năm sinh

Nạp Âm là khái niệm vô cùng quan trọng của Dịch Học. TrongThuyết Tam Tài: Thiên – Địa – Nhân thì NHÂN chính là Ngũ Hành của Nạp Âm.Trong nhiều môn thuật của Lý Số thì Ngũ Hành của Nạp Âm là cái hồn, là tâmlinh của con người. Ứng dụng dễ thấy nhất của Ngũ Hành […]

Mệnh mộc có bao nhiêu loại?

Hành Mộc có 6 nạp âm phân thành: Đại Lâm Mộc, Dương Liễu Mộc, Tùng Bách Mộc, Bình Địa Mộc, Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc. Trong Lục Mộc chỉ có Bình Địa Mộc (cây đất đồng bằng) không sợ Kim (Kim khắc Mộc), mà còn cần hòa hợp mới thành vật hữu dụng (cưa, […]

Người mệnh Mộc sinh năm bao nhiêu?

Giống như mệnh Thủy, người mệnh Mộc cũng được chia làm nhiều hành mệnh nhỏ, từ đó có thể “luận” chi tiết hơn về màu sắc khi chọn xe, có những cái tưởng khắc mà không khắc. Đại Lâm Mộc (cây trong rừng): 1928/1929/1988/1989 Dương Liễu Mộc (cây dương liễu): 1942/1943/2002/2003 Tùng Bách Mộc (cây […]